SDH Luhacovice

SDH Luhačovice

 
           
Říjen 2021
TPoÚtStČtSoNe
1    123
245678910
311121314151617
418192021222324
525262728293031
Státní svátek

Počitadlo spustěno 14.10.2009
Český červený kříž - Oblastní spolek Zlín
Potoky 3314, 760 01 Zlín
Tel./Fax: 577 210 607, Email: cckzlin@tiscali.cz, WWW: ČČK - Zlín
 • získat přehled o situaci
 • posoudit možná nebezpečí
 • rychle jednat
 • zajistit bezpečnost raněných
 • posoudit závažnost poranění
  • okamžitě začít s resuscitací
  • zastavit krvácení
  • provést protišoková opatření

 • přivolat rychlou lékařskou pomoc
  • pevný telefon 155
  • mobilní telefon 112

 • poskytnout prvnípomoc a vyčkat příjezdu lékařské pomoci
POSTUP PŘI POSKYTOVÁNÍ PRVNÍ POMOCI
BEZVĚDOMÍ
 • příznaky - člověk leží zhroucen na podložce, má zcela povolené svalové napětí, nereaguje na vnější podněty, výjimečně má křeče (epilepsie)

 • první pomoc - pokus o navázání kontaktu, šetrné otočení na záda, revize dutiny ústní a její vyčištění, uvolnění dýchacích cest, uložení do stabilizované polohy
ZÁSTAVA DECHU
 • příznaky - promodrávání sliznic a okrajových částí těla (rty, uši, nos), dále modrofialová barva celé kůže, nejsou patrné dýchací pohyby, není cítit proud vzduchu z dýchacích cest.
 • první pomoc - poloha na zádech, čistá dutina ústní, záklon hlavy, zahájení umělého dýchání 2 hlubokými vdechy, poté dodržování frekvence 12-14 vdechů za minutu u dospělého člověka. U novorozenců a kojenců uvolněním dýchacích cest jen mírným zakloněni hlavy (podložením pod ramínky), poté dodržovat frekvenci u novorozenců 30 dechů/min., kojenci 20 dechů/min. Při odstraňování překážky z dýchacích cest si dítě položit na své předloktí hlavou mírně dolů, vést několik úderů dlaní mezi lopatky dítěte, směřujících ven z dýchacích cest, případně dítě uchopit za nohy, otočit hlavou dolů a provádět stejný manévr. U staršího dítěte použít tytéž údery mezi lopatky vestoje.
 • Umělé dýchání z plic do plic technikou dýchání z úst do úst i nosu současně, vydechovat do dítěte jen obsah svých úst tak, aby se znedal hrudník.
ZÁSTAVA KREVNÍHO OBĚHU
 • příznaky - bez dechu, tepu, vědomí, promodralá kůže a sliznice
 • první pomoc - neodkladná resuscitace - postup:
  umělé dýchání - zahájení 2 hlubokými vdechy, poté nepřímá masáž srdce - zachraňovaný leží na zádech na pevné podložce.
 • Resuscitace:
  dospělé osoby (od puberty výše
  - dle fyzické vyspělosti)
  -poměr stlačení hrudníku a vdechů 30:2, ve frekvenci 100 stlačení/min.
  děti (od 1 roku přibližně do puberty)
  používat menší fyzickou sílu při stlačování a rychlejší frekvenci, masáž provádět dlaní jedné či obou rukou dle velikosti hrudníku, a to hlubokými 5 sekundovými vdechy a pokračovat poměrem stlačení hrudníku a vdechů 30:2, ve frekvenci nejméně 100/min.
  novorozenci a kojenci (přibližně do 1 roku)
  při masáži je místem stlačování dolní třetina hrudní kosti (cca 1,5 cm pod spojnicí prsních bradavek), provádět dvěma prsty nebo překříženými palci při obejmutí hrudníku dítěte dlaněmi poměrem stlačení a dechů je u kojence 30:2, u novorozence pouze 3:1
zastava_krevniho_oehu.gif, 5,5kB
ŠOK
 • příčiny - bolest, nápadná bledost, studený pot, zrychlený a slabý tep, netečnost, žízeň, zvracení
 • příznaky - neodkladná resuscitace - postup:
  umělé dýchání - zahájení 2 hlubokými vdechy, poté nepřímá masáž srdce - zachraňovaný leží na zádech na pevné podložce.
 • protišoková opatření - ošetření ran a znehybnění končetin, dostatečné dýchání, uložení do protišokové polohy
sok.gif, 3,9kB
KRVÁCENÍ
 • žilní - krev tmavá, vytéká pomalu
 • tepenné -krev je světlá, stříká
 • první pomoc - stiskneme tepnu přímo v ráně, přiložíme tlakový obvaz, zvedneme končetinu
 • krvácení z nosu - stiskneme kořen nosu na dobu 5 minut při mírném předklonu hlavy, přiložíme studený obkladnačeloazátylí.
krvaceni.gif, 6,3kB
VNITŘNÍ KRVÁCENÍ
 • odvodit z mechanismu úrazu, kde můžeme předpokládat vnitřní krvácení (přejetí břicha kolem vozidla), poraněný má bolesti, leží na boku s pokrčenými dolními končetinami, počátek šoku
 • první pomoc - provádět protišoková opatření, pokročilý šok - autotransfuzní poloha
vnitrni_krvaceni.gif, 11kB
ZLOMENINY
 • horních končetin - znehybníme šátkovým obvazem, při zlomenině předloktí přiložíme dlahu a provedeme šátkový závěs
 • zlomeniny.gif, 5,2kB
 • dolních končetin -znehybnění dlahami (vždy dva klouby), nebo svázání obou končetin k sobě
 • zlomeniny_nohy.gif, 7,9kB
V obou případech končetinu nenapravujeme do fyziologické polohy, ponecháme přirozenou polohu.
OMRZLINY masírování okolí omrzlin, improvizované zahřívání (vložení prstů do podpaží apod.), dopravit postiženého do tepla a zahřívat:
 • celkově - horké nápoje, přikrývka
 • místně - obklady, ev. lázeň, jejíž teplota musí být postupně zvyšována z vlažné do teplé
dle rozsahu a hloubky - sterilní krytí, fixace
OTRAVY
 • postižený při vědomí - zjistit kdy, co a v jakém množství požil, vyvolat zvracení, podávat 4-8 tabletek živ. uhlí rozpuštěných ve vodě, při požití Fridexu podat tvrdý alkohol, nebo vypít 1/21 vody, při požití benzínu, nafty - parafinový olej
 • postižený v bezvědomí - udržet základní životní funkce, stabilizovaná poloha - nikdy nevyvolávat zvracení, nic nepodávat ústy
POPÁLENINY
 • popáleniny 1. a 2. stupně (zarudlá kůže, puchýře)
  - ochlazovat čistou studenou vodou, sterilně krýt
 • popáleniny 3. stupně (otevřené rány)
  - rány sterilně překrýt
  - udělat protišokové opatření
popaleniny.gif, 5,7kB
CHEMICKÁ PORANĚNÍ
 • odstranit zdroj chemikálie, svléknout potřísněný oděv, opláchnout ránu proudem studené vody a neutralizovat:
  - potřísnění kyselinou (na kůži se tvoří černé příškvarky)
  - roztokem mýdla nebo j edlé sody
  - potřísnění zásadou (kůže je šedozelená, rozbředlá)
  - octovou vodou, roztokem kys. citrónové
 • ránu sterilně kryjeme, obvaz necháme prosáknout neutralizačním roztokem
 • při požití chemikálie vyvoláváme zvracení jen bezprostředně po požití
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM
 • časté poranění s přítomností krátkodobého bezvědomí
 • příznaky - hluboké popáleniny v místě vstupu a výstupu elektrického proudu
 • první pomoc:
  - vyproštění zraněného za pomoci nevodivého předmětu
  - kontrola základních životních funkcí (dech, tep, stav vědomí) popř. zahájení resuscitace
  - ošetření popálenin